Plåtformning & metoder för verktygstillverkning

gammal-plåtformningsmaskinIndustrier och fristående verkstäder som tillverkar egna produkter kan behöva ta hjälp av experter som framställer specialverktyg för tillverkningsprocessen.

Verktygstillverkningen är inte något enkelt. I arbetet ingår många gånger komplexa uträkningar som måste vara exakta för att fungera för sitt ändamål.

För att förstå svårigheterna i att tillverka verktyg måste man se vilka moment som ingår.

I början måste någon form av ritning skapas i samförstånd med tillverkningsspecialister. I vanliga fall görs ritningarna i CAD-program. Därefter kan en prototyp framställas för att vara säker på att allt stämmer innan produktionen sätts igång.

I det praktiska arbetet krävs först någon form av plåtklippning. Detta kan gå till på flera olika sätt. Manuella klippningsmaskiner kan användas om precisionen inte behöver vara fullt så exakt. Vid automatisk plåtklippning (med CNC-maskin) kan klippningsmaskinen ställas in med exakta mått ner på mikrometern så att resultatet blir så likt ritningen som möjligt.

närbild-på-plåtEfter första momentet inleds bockningsstadiet om inte något annat måste göras innan. Plåtbockning skiljer sig inte nämnvärt jämfört med hur plåtklippningsarbetet utförs. Många olika maskiner kan användas, och det är oftast bara begränsat till vad som finns att tillgå i maskinparken.

Plåtforming är ett kapitel för sig. Att forma plåt kräver mycket bred kunskap och erfarenhet. Plåten kan formas på flera olika sätt. Ett av dessa är djupdragning, som är en specialutvecklad metod som bara ett fåtal tillverkare klarar av ett genomföra med ett gott resultat. Processen innefattar att med hjälp av ett verktyg pressa plåten (plåtpressning) ovanifrån så att den tänjs ut och sträcks mot en form så att den antar en på förhand bestämd form. Man ska inte förväxla djupdragning och plåtformning eftersom den senare är en överkategori. När man talar om plåtformning så brukar man ta upp de olika formningsmaskiner som används för arbetet. Det är då fråga om automatiska eller manuella maskiner.

När alla dessa arbetsmoment har slutförts har ett nytt verktyg tillverkats. Du som har viljan eller behov av att framställa verktyg bör ta kontakt med verktygstillverkare från Gnosjö-regionen.